Wacana DKB 4/2020 – Sejarah

Apakah sebenarnya sejarah boleh menjadi metadisplin, sehingga melangkaui displin-displin lain? Bagaimanakah hubungan sejarah dengan bidang-bidang lain? Atau, mungkinkah terdapat suatu konsep sejarah yang wajar yang mungkin sudahpun diteroka oleh ahli falsafah sejarah mutakhir? Semua persoalan ini mesti ditanggapi dengan baik-baik sekiranya sejarah mahu dianggap sebagai sebuah bidang yang tidak kaku tetapi tidak juga longgar.

Wacana DKB 3/2020 – Naratif

Persoalan yang ingin dibincangkan ialah bagaimana naratif dapat memerihalkan setiap pengamatan sosial dalam suatu struktur yang kemas dan rapi, sehingga dapat menjadi titik temu kepada unsur-unsur lain —seperti emosi, atmosfera, masa, ruang, makna, dll— ke dalam lensa induk naratif itu sendiri.