Wacana DKB 3/2020 – Naratif

Persoalan yang ingin dibincangkan ialah bagaimana naratif dapat memerihalkan setiap pengamatan sosial dalam suatu struktur yang kemas dan rapi, sehingga dapat menjadi titik temu kepada unsur-unsur lain —seperti emosi, atmosfera, masa, ruang, makna, dll— ke dalam lensa induk naratif itu sendiri.

Wacana DKB 2/2020 – Ruang

Beberapa dinamik dalam sains sosial telahpun berlaku kesan kepentingan ruang dalam alam sosial. Semua dinamik ini menarik untuk ditelaah, setidak-tidaknya untuk dihuraikan daripada segi pengaruh, peranan dan dampak ruang terhadap/dalam masyarakat. Inilah yang bakal menjadi mauduk perbincangan dalam Wacana DKB Bil. 2.

Wacana DKB 1/2020 – Fasisme

Wacana ini membincangkan mengenai erti dan fenomena fasisme. Dalam perbincangan ini, suatu tinjauan kerangka dan pendekatan diperbahaskan bagi menilai idea, aksi atau ekspresi dan gerakan yang dapat dihubungkan dengan fasisme. Lebih lanjut lagi, perbincangan ini turut meneliti sifat, punca, ciri dan implikasi fasisme sebagai suatu pemikiran dan praktis kepada masyarakat.