Wacana DKB 3/2020 – Naratif

Naratif: Kaedah dan Konsep

Tarikh: 22 Julai 2020
Masaa: 08:30 mlm -10:00 mlm
Tempat: Mandala Kawah Buku, 11A, Jalan Jernang Jaya 1, Kampung Teras Jernang, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor
Emel: diskopi@gmail.com

Abstrak

Naratif adalah himpunan teori, teks, imej, peristiwa, artefak, dll yang semua ini mengandungi kisah dan ceritanya yang tersendiri. Naratif mempunyai cakupan yang luas sehingga dapat membantu kita memahami, menganalisis dan menilai setiap corak, kelas dan kategori bagi sebarang pengamatan sosial. Oleh kerana keluasan perspektif naratif ini, maka naratif akhirnya boleh juga menjadi suatu kaedah dan konsep yang longgar. Justeru itu, persoalan yang ingin dibincangkan ialah bagaimana naratif dapat memerihalkan setiap pengamatan sosial dalam suatu struktur yang kemas dan rapi, sehingga dapat menjadi titik temu kepada unsur-unsur lain —seperti emosi, atmosfera, masa, ruang, makna, dll— ke dalam lensa induk naratif itu sendiri. Selain itu, bagaimana pula naratif ini berfungsi tatkala berhadapan dengan persoalan antara fakta dengan representasi, antara kebenaran dengan kepalsuan, dan antara nyata dengan khayal. Begitu juga, sejauh mana perspektif naratif dapat meluruskan/mencabar/mengukuh sejarah atau mitos ataupun ini bukanlah peranan naratif itu sendiri? Terakhir, bagaimana naratif, sama ada sebagai kaedah mahupun konsep, dapat diaplikasikan dalam kajian kes sosial.

Bacaan lanjut:

Rüsen, Jörn. 2019. Evidence and Meaning: A Theory of Historical Studies. New York: Berghahn Books.

Erll, Astrid & Sommer, Roy (Eds.). 2019. Narrative in Culture. Berlin: De Gruyter.

Bal, Mieke. 2006. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press.

Puckett, Kent. 2016. Narrative Theory: A Critical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Ionescu, Arleen & Margaroni, Maria (Eds.). 2020. Arts of Healing: Cultural Narratives of Trauma. London & New York: Rowman & Littlefield Publishers.

White, Hayden. 2010. The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature, and Theory, 1957–2007. Maryland: John Hopkins University Press.

White, Hayden. 2014. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Maryland: Johns Hopkins University Press.

Jaago, Tiiu. 2014. ‘Discontinuity and Continuity in Representations of 20th Century Estonian History’, Culture Unbound 6: 1071-1094.

Tamm, Marek. 2008. ‘History as Cultural Memory: Mnemohistory and the Construction of the Estonian Nation’, Journal of Baltic Studies, 39(4): 499-516.

Sturken, Marita. 1999. ‘Narratives of Recovery: Repressed Memory as Cultural Memory’, in Mieke Bal, Jonathan Crewe & Leo Spitzer (Eds.) Acts of Memory: Cultural Recall in the Present. Hanover & London: University Press of New England, 231-248.

Brescó de Luna, Ignacio & Rosa, Alberto. 2012. ‘Memory, History and Narrative: Shifts of Meaning when (Re)constructing the Past’, Europe’s Journal of Psychology 8(2): 300-310. ‘Narratives of Recovery: Repressed Memory as Cultural Memory’, in Mieke Bal, Jonathan Crewe & Leo Spitzer (Eds.) Acts of Memory: Cultural Recall in the Present. Hanover & London: University Press of New England, 231-248.

Brison, Susan J. 1999. ‘Trauma Narratives and the Remaking of the Self’, in Mieke Bal, Jonathan Crewe & Leo Spitzer (Eds.) Acts of Memory: Cultural Recall in the Present. Hanover & London: University Press of New England, 39-54.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.