Politik Demografi: Penggelapan Khalid Jaafar

Lantas, persoalan yang ingin ditanyakan di sini: Apakah Khalid Jaafar—yang satu ketika dianggap sebagai sosok liberal, pencerah dan kosmopolitan—kini sedang terperangkap dalam penggelapan yang beliau pancarkan tanpa disedarinya sendiri? Ataupun, ia memangpun disedari dan disengajakannya?

Intelektual Komunikatif

Apa, dan siapa itu intelektual (atau, cendikiawan)? Apakah tugas-tugas intelektual? Apakah intelektual itu hanyalah akademikus yang berkubu di kampus-kampus? Sebetulnya, melihat dunia intelektualisme di Malaysia, pertanyaan-pertanyaan ini amat mendesak untuk dirungkaikan. Dewasa ini, kampus di Malaysia, memang sudah menjadi zon selesa, di mana intelektual kita kekenyangan meneruskan apa yang ada (das Sein), bukannya mengangkat apa … Continue reading Intelektual Komunikatif

Manusia, Kerja dan Marx

Kita semua, barangkali sudah pernah berkerja, atau tentunya akan berkerja. Maka, tidaklah salah untuk kita melihat pekerjaan dalam sorotan filsafat pula, daripada selamanya hanya terus-menerus berkerja tanpa kesedaran. Manusia itu, sekurang-kurangnya boleh ditempatkan penghayatannya pada tiga wilayah yang saling bersentuhan, dan juga menemukan dirinya: manusia lain, alam, dan alam transendental. Dalam bahasa lain, tiga wilayah … Continue reading Manusia, Kerja dan Marx