Tangan Negara dan Hadnya

oleh: SiPOtSedOt

“negara yang tidak mampu membuat perubahan juga tidak akan mampu memelihara kewujudannya”. Edmund Burke (1729-1797)

pemerintah?Apa perlunya negara dalam kehidupan harian kita? Apakah negara berhak mencampuri urusan harian kita dan menentukan tindakan dan pemikiran kita? Wilhelm von Humboldt (1767-1835), negarawan Prussia – wakil pemikiran neo-humanisme German yang paling penting – telah memberi jawapan terhadap persoalan di atas. Humboldt menganggap tujuan kewujudan sebenar manusia terletak pada kesempurnaan perkembangan kebolehan individu. Di dalam karyanya, The Limits of State Action (Had-had Tindakan Pemerintah) yang ditulis pada 1792 – tetapi hanya diterbitkan selepas kematiannya pada 1851 – Humboldt mengolah idea ini dalam bentuk yang sangat liberal, dan menyeru kepada penubuhan negara dan pemerintahan yang minima (minimal state). Pada pandangannya, negara hanya perlu memelihara kebebasan, yakni syarat yang sangat penting bagi perkembangan individu, dan hanya itu. Dalam karyanya yang berjudul Two Treatises Of Government, Locke menjelaskan mengenai asal usul pemerintahan. Menurut Locke, asal pemerintahan adalah daripada suatu keadaan alamiah. John Locke menggambarkan suatu keadaan alamiah (state of Nature) sebagai suatu keadaan dimana manusia hidup bebas dan setaraf. Keadaan alamiah ini membawa manusia untuk hidup rukun dan tenteram sesuai dengan hukum alam (law of reason) yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kesihatan, kebebasan, dan hak milik. Locke menekankan manusia telah mempunyai hak alamiah – hak hidup, hak kebebasan atau kemerdekaan dan hak milik – yang Locke rumuskan sebagai hukum Tuhan. Hukum yang kemudian mengatur keadaan alamiah itu. Menurut Locke, individu mulai memiliki hak pemilikan manakala individu tersebut bekerja keras mengerjakan tanah yang diberikan oleh Tuhan. Tanah adalah milik mereka yang mengusahakannya. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat pada masa itu tidaklah kacau, malah cenderung ideal, karena adanya hak milik dan kebebasan. Keadaaan alamiah di atas, kemudian mulai mengalami perubahan ketika masyarakat mulai mengenal wang. Jika dalam keadaan alamiah sebelumnya manusia berproduksi hanya untuk memenuhi keperluan asas hidupnya, namun wang memungkinkan manusia untuk memiliki lebih daripada sekadar keperluaan asas. Kehidupan manusia pun mula menjadi lebih kompleks dengan bertambahnya kehendak yang beragam. Untuk mendapatkan wang, mereka harus memproduksi lebih daripada sekadar keperluan hidup. Lebihan ini dapat diniagakan untuk ditukar kepada wang – medium untuk memiliki material yang lain. Dengan demikian, maka semakin banyak masyarakat dapat memproduksi barang yang dihasilkannya, maka akan semakin besar pula akumulasi kapitalnya. Di sisi lain, dalam memperbesar nilai kapitalnya, ada manusia yang giat bekerja dan ada manusia yang malas bekerja. Dengan kerja, bagi Locke merupakan nilai lebih yang menentukan besar tidaknya penguasaan manusia atas hak-hak pemilikan. Keadaan inilah yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dengan bekerja tadi, maka manusia akan semakin banyak memperoleh hak-hak pemilikan. Maka pertambahan hak-hak pemilikan individu menyebabkan manusia akan semakin khawatir dan takut terhadap ancaman akan hak-hak kepemilikan yang telah didapatkannya. Hal ini mendorong individu untuk menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya kepada suatu kekuasaan yang disebut Locke sebagai kekuasaan negara (supreme power). Perkara ini seterusnya membawa hujah Locke ke satu konsep lain yang disebut kontrak social kerana adanya keperluan kepada perlindungan diri dan kekayaan material mereka. Dengan adanya perjanjian social tadi, maka individu-individu (masyarakat) telah sepakat untuk menyerahkan sebagain hak-hak alamiahnya kepada suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang kita kenali kini sebagai negara. Tetapi hak-hak yang berupa hak asasi tidak mereka lepaskan. Penguasa yang diberi tugas untuk mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan, maknanya Negara hanya diberi autoriti untuk menjaga dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia tadi. Jadi dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan penguasa itu terbatas disebabkan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Atas dasar kontrak social itu, negara juga dibentuk semata mata untuk mempertahankan harta dan kekayaan individu dari berbagai ancaman. Serta dengan adanya kontrak social, maka negara maka negara melindungi hak-hak alamiah dasar (kehidupan, kemerdekaan, dan hak milik pribadi). Jadi, dengan kata lain, pembentukan negara menurut Locke merupakan usaha bersama individu untuk saling menjaga keberlangsungan hidup, kebebasan dan harta kekayaan dan bukannya mengikat, mengawal dan menentukan kehidupan rakyat.

Advertisements

26 Responses

 1. “The government is best which govern least.” — Henry David Thoreau (1817-1862), pengarang ‘Civil Disobedience’ (1849)

  “Government is the problem” telah pun menjadi satu fakta umum sejak zaman Reagan. Namun krisis kewangan kini (hasil kerja kerajaan) telah pun memberi alasan untuk para sosialis, proteksionis yang agung-agungkan peranan kerajaan untuk mencampur tangan dalam ekonomi, seterusnya memperluaskan pengaruh dalam soal bukan ekonomi. Pengajaran-pengajaran lepas — Italy di bawah Mussolini (1922-1943), Jerman di bawah Hitler (1933-1945) adalah contoh terbaik apabila individu-individu bebas sanggup mengadaikan kebebasan mereka kepada tangan kerajaan.

  Tak ada rasional langsung bagi kerajaan untuk mencampur tangan dalam kehidupan harian kita pun! Peranan kerajaan hanya perlu bertindak sebagai ‘night watchman’, bukannya tentukan filem apa yang kita boleh tonton, bukannya menentukan laman web apa yang patut dilayari, dan juga bukannya beritahu kita apa cara terbaik untuk improve bahasa Inggeris kita. Hayatilah kata-kata Frederic Bastiat (1801-1850) ini:

  “If the natural tendencies of mankind are so bad that it is not safe to permit people to be free, how is it that the tendencies of these organizers (kerajaan) are always good? Do not the legislators and their appointed agents also belong to the human race? Or do they believe that they themselves are made of a finer clay than the rest of mankind?”

  Kesimpulan= Our enemy, the state!

 2. cuba hayati petikan kata2 James Madison dalam The Federalist No.51 (1788)

 3. James Madison merupakan aliran federalist di kalangan bapa kemerdekaan US bersama Alexander Hamilton dan John Jay yang inginkan sebuah kerajaan pusat yang kuat. Sempena itu terdapat anti-federalist yang dipimpin oleh George Clinton (yang dikenali sebagai ‘Cato’), George Mason, Patrick Henry (yang terkenal dengan slogan ‘give me liberty, or give me death!’). ‘Checks & balances’ tidak mungkin berlaku jika wujud sebuah kerajaan pusat yang berkuasa.

 4. Cato Wong
  betul, C&B sukar diwujudkan sekiranya kerajaan pusat terlalu kuat. tapi sebab itulah Madison juga mengatakan kekuatan “primary control” i.e. election di mana rakyat boleh menunjukkan kuasa melalui peti undi dgn memilih kerajaan yg yakin dgn keperluan C&B. Madison juga mengingatkan tentang perlunya auxiliary precautions..

 5. tidak dapat dinafikan madison seorang federalist..tapi intipati federalism adalah bagaimana kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri dapat di diimbangi…dalam konteks ni, dan pada masa itu, madison pelopori falsafah berkerajaan di mana kerajaan negeri harus mempunyai autonomi dan kuasa tertentu bagi meimbangi kerajaan pusat…

 6. Tujuan ‘Federalist Papers’ dikarang adalah untuk mendapatkan sokongan orang ramai untuk mengiktiraf U.S. Constitution yang digubal untuk menggantikan Articles of Confederation. Constitution tersebut telah mula diiktiraf oleh negeri Delaware pada 1787 dan Rhode Island merupakan negeri asal US yang terakhir yang mengiktirafkannya pada 1790.

  Namun masih ramai bapa-bapa kemerdekaan bersikap skeptik tentang Constitution ini, antaranya Thomas Jefferson, yang menakrifkan hak individu atas ‘life, liberty, & the pursuit of happiness’. Beliau sedar bahawa Constitution tidak dapat menjamin kebebasan individu; atas usaha beliau, Bill of Rights telah diiktiraf pada 1791 yang merupakan 10 pindaan ke atas Constitution. ‘Civil liberty’ yang dinikmati oleh warga US hari ini datang dari Bill tersebut, bukan Constitution.

  Intensi Madison pada asal BUKANnya nak mencipta sebuah kerajaan pusat yang AKTIF. Pembaca harus tahu konsep federalism (persekutuan) US amat berbeza dengan konsep di Malaysia. Kuasa autonomi negeri bukannya untuk mengimbangi kuasa pusat tapi kuasa negeri adalah di atas kuasa pusat. Itu sebab tindakan Abraham Lincoln untuk memerangi negeri-negeri selatan pisahan semasa 1861 tidak diauthorize oleh Mahkamah Tertinggi.

  Sebarang pemusatan kuasa mesti mendatangkan ancaman ke atas kebebasan sivil. Apa yang menarik di sini ialah sampai Madison sendiri pun sedar tentang hakikat ini — Perlembagaan hanya satu muslihat oleh Alexander Hamilton untuk membentuk sebuah negara industri bercorak Eropah — satu hasrat yang membelakangi semangat revolusionari yang berkorban di Lexington & Concord. Tindakan Hamilton seterusnya termasuk menubuhkan sebuah bank pusat.

  Madison pun bertindak keluar dari puak Federalist dengan menyertai kumpulan Democratic-Republican yang dipimpin oleh Jefferson. Parti DR ini mencapai dominasi politik dari 1801 hingga 1829 — setelah Federalist dibubarkan, ‘Hamilton’ yang baru muncul — Henry Clay menubuhkan parti Whig untuk teruskan agenda Hamilton, usaha Clay terpatah apabila Andrew Jackson mengalahkan Clay semasa pilihanraya 1828. Jackson meneruskan idea Jefferson yang bersifat laissez-faire, membubarkan bank pusat dan desentralisasi. Hingga masa ini lah baru sebuah Amerika yang menjamin ‘life,liberty, & the pursuit of happiness’ yang diidamkan oleh generasi benua baru sejak 1620 muncul — semasa presidency Jackson, hutang awam kerajaan adalah 0! Satu kejayaan manusia yang menakjub, hanya dengan prinsip ‘minimal government’.

 7. im not sure what we’re contending about here but i’ll just presume that we’re discussing about whether madison is a proponent of limited government?

  where did u get all those…i think u must have got some of it from wikipedia huh.. 🙂

  1. basically federalism is a concept of division of powers between the federal government and state governments

  2. within this context, hamilton was a proponent of a strong central government whereas madison was wary of this idea. both however of course advocated federalism

  3. the dispute between them as u have mentioned above is as told by history

  4. madison never intended for a strong central government. that is very true. so that reinforces what was said in 2. hence although he supported federalism, he did not supported one with a central government that was powerful.

  5. thus, here i think its not accurate to define federalism=a system that supports a strong central government.

  6. that is why power should then be given to the state governments and the courts. this was to avoid the centralisation of power in the central government. state power was necessary to provide a balance to the central government. similarly as to the courts

  7. federalism in america and malaysia is no different. it was from america where malaysia took the philosophical foundation of federalism. only in malaysia power started to be centralised during the time of you know who

  8. today the states in america have a very high degree of autonomy and jurisdiction. all this was based on the conceptual ideas laid down by madison

  9. to me within the discourse of liberalism and limited government, he is one of the most important figures.

  “The government of the United States is a definite government, confined to specified objects. It is not like the state governments, whose powers are more general. Charity is no part of the legislative duty of the government.”

 8. avant,
  i’m not really sure about no 2. I think Madison intended for a strong govt. he believed that only strong govt will works provided with C&B
  BTW, any good books or references on madison?

 9. mana ada negara minimal? tunjukkan bukti impirikal yang negara mengamalkan campurtangan minimal? ko takkan jumpa punyer! sebutkan satu negara yang campurtangannya minimal? gerenti tak ada? kalau tak ada, kena tanyer soalan kenaper tak ader?

  negara dalam sistem kapitalis akhirnya akan campurtangan untuk menyelamatkan elit-elit politik dan ekonominya. ini hakikat dan ini impirikal. bodoh berhujah tanpa bukti impirikal. locke dan humboldt tu hidup di zaman kapitalisme belum berkembang menjadi satu sistem yang mapan lagi. kapitalisme kalau sudah mapan memerlukan payung politik untuk terus survive. payung politik ni negara la!

  contoh dan bukti impirikal paling jelas ialah bail out najib dan obama! negara kapitalis TIDAK MUNGKIN akan membiarkan kapitalis jatuh! itu impirikal!

 10. puak2 kapitalisme tahu yang masalah ekonomi selalu berpusingan. orang selalu kata 10 tahun sekali. dah beberapa kali berlaku macam ni. so, kalau kalau kapitalisme itu betul sangat, apa solusi dia dengan dilema ini?

 11. Avant — no doubt, Madison is a proponent of limited government. He supported Constitution because he saw the fragility of a loose Confederation (1781-1789), but he still didn’t intend for a active government ( see Gordon S. Wood’s ” Revolutionary Characters” (2007) Chapter 5: ‘Is There a James Madison Problems?’)

  Hani — Actually Madison is a very complicated man, firstly he stand with Hamilton, and then he broke away with Hamilton and join Jefferson’s Anti-Federalist faction; but when he became president (1809-1817), he supported the formation of National Bank, a wish gift of Hamilton. By the way, you can read more on his efforts to limited the federal power —
  “James Madison and the Struggle for the Bill of Rights” Richard Labunski (2008)
  “From Parchment to Power: How James Madison Used the Bill of Rights to save the Constitution” Robert A. Goldwin (1997)
  I think you should learn more about Hamilton, because he’s ‘the man’. Read “Hamilton’s Curse: How Jefferson’s Arch Enemy Betrayed the American Revolution” (Thomas Dilorenzo, 2008)

  Anti-liberal — saya rasa anda tidak begitu faham apa itu kapitalisme sebenarnya. Amerika hari ini bukan negara kapitalis — ia sebenarnya negara ‘CORPORATIST’ atau boleh dikenali sebagai Fascism. Di US, tak kira Democrat atau Republican, semua sedar sistem US hari ini membelakangi prinsip pasaran bebas. Anda boleh baca dokumentari ini: “America: Freedom to Fascism” (Aaron Russo, 2006).

  Anti-liberal, sebenarnya anda tak dapat beza ‘kapitalis’ dengan ‘elit’. Obama dan gang Demokratnya bukan pendukung kapitalis, sebab itu mereka sanggup bail out. Rancangan bail out Obama (American Recovery and Reinvestment Act) tak dapat satu undi sokong pun dari ahli senate Republikan (pendukung kapitalis)! Think tank kapitalis seperti Cato dan Heritage menyuarakan bantahan keras terhadap bail out !

  Mengapa tak ada negara minimal hari ini? Haha, ini soalan gila, macam you pergi sekolah perempuan dan tanya: ‘mengapa tak ada pelajar lelaki?’ Anda kena faham sistem ekonomi dunia hari ini dikawal oleh IMF dan World Bank, ciptaan John Maynard Keynes. Untuk melaksanakan dasar laissez faire, mesti ada matawang GOLD STANDARD. IMF hari ini melarang ahlinya untuk membeli emas! Tanpa emas, wang kertas hanya sekeping kertas yang tak ada nilai malah merupakan cek hutang, dan hutang ini saling diikat malah tak bebas. Sebab itu prinsip laissez faire tak boleh dilaksanakan! Orang liberal (lebih tepatnya — ‘libertarian’) seperti Ron Paul memperjuangkan Gold Standard yang dibatalkan oleh Nixon pada 1971.

  Anti-liberal, jangan anda sesekali kata orang liberal ( lebih tepatnya libertarian atau classical liberal, sebab di US, liberal bermakna ‘Keynesian”) ini tidak impirikal. Sejak 1870, Carl Menger menemui ‘marginal value’, golongan libertarian telah membina sistem impirikal yang precise. Mana datangnya economist Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Gary Becker, Joseph Schumpeter, Henry Hazlitt, Vernon Smith kalau mereka tak buat kajian inpirikal?

  Anti-liberal, perluaskan ilmu ekonomi anda dulu, untuk memahami sistem kewangan hari ini yang menghalang kejayaan ‘kapitalis’, bacalah “Web of Debt: The Shocking Truth About Our Money System and How We Can Break Free” (Ellen Hodgson Brown, 2008) dan manifesto ‘kapitalis’ membantah bail out “Meltdown: A Free Market Look at Why the Stock Market Collapsed” (Thomas Woods, 2009).

  Gordon Brown, PM UK yang mulakan bail out, dari parti Labour, sebuah parti sosialis. David Cameron, bakal PM, dari Conservative, parti kapitalis, bantah bail out. Obama, dari Democrat, parti Keynesian, sokong bail out. McCain, Ron Paul, dari Republican, part kapitalis, bantah bail out. Sampai sini, faham ke tidak?

 12. laaa…apa la bodo punyer analogi negara kapitalis dengan sekolah pompuan. ini kalo dalam kelas critical thinking org cakap false analogy. sekolah pompuan ngan sistem kapitalis. maner samer analoginyer! mak ai! mamat….gua ingat lu kener gi masuk sekolah balik la. opsss luper! sekolah maner ader ajar pemikiran critical kan? hik..hik hik..

  maner negara yang campur tangan minimal? maseh blom ader yang jawab nih! maner? maner? maner?

 13. hahaha….amerika bukan negara kapitalis? hahaha. ni samer la hujah dengan arab saudi bukan negara islam yang sebenar atau Cuba bukan negara komunis yang sebenar! adoi…orang-orang liberal ni samer jer…hujah-hujah dia…balik-balik…amerika bukan negara liberal yang sebenar atao bukan negara kapitalis yang sebenar….kah kah kah kah

 14. Bunting Bintang — betul kata you, sistem kapitalis ini berpusing, itulah ‘business cycle’, itulah yang apa dikata oleh Joseph Schumpeter (pesaing Keynes) — “creative destruction”. Itu bukan dilema, itu satu yang ‘natural’. Saya umpamakan kapitalisme ini bagai kucing lah — kucing sakit, ia akan cari rumput sendiri dan makan, maka ia boleh sembuh sendiri. Sama dengan kapitalisme, tanpa campur tangan kerajaan, ia boleh pulih sendiri. Kalau kerajaan campur tangan, masalah berlaku. Krisis 1929 hanya sebuah krisis ringan, pasaran di New York jatuh dua hari (Oct 28 & 29) berturut-turut, orang mula panik. Tapi hari berikut pasaran mula ‘rebound’. Yang menyebabkan “Great Depression” ialah dasar protektionis Hoover dan adanya sebuah bank pusat — Federal Reserve. Tengok krisi 1907, masa itu Federal Reserve belum ditubuhkan, tapi krisis itu diselesaikan tanpa tangan kerajaan, ia selesaikan melalui konsensus di kalangan golongan Wall Street.

  Pasaran bebas selalu mengalami krisis, tapi ia masih dapat survive dugaan-dugaan. Sistem pasaran bebas ini satu sistem yang paling demokratik. Anda nak sistem apa? Sosialisme? Betul sosialisme tak mengalami ‘pusingan’ ini, mengapa? Sebab anda tidak tidak dapat mengetahui masalahnya, segala masalah perancangan akan di-cover-kan. Golongan sosialis ada satu andaian yang amat NAIF — asalkan faktor pengeluaran alih dari firma ke kerajaan, ia bukan lagi kapitalis. Sebenarnya kerajaan lah yang jadi ‘kapitalis’ sekarang — kerajaan memiliki faktor pengeluaran, orang biasa kena bekerja untuk kerajaan. Perbezaannya ialah — kerja untuk firma, anda buat silap, anda dipecat. Kerja untuk kerajaan, anda buat silap, anda dibunuh.

 15. Kangkong — you baca ke tidak? You faham ke mengapa tak ada negara minimal? Sebab tak ada Gold Standard ! Tak faham apa itu Gold Standard? Tak faham apa kaitannya hubungan Gold Standard dengan matawang? Tak faham apa kaitan jenis wang dengan sistem ekonomi? Maksudnya you tak faham ekonomi ! Tak faham ekonomi tapi nak kritik ekonomi? Libertarianisme bukan ilmu sastera, ia merupakan penyelidikan yang memerlukan metodologi ekonomi yang sahih.

 16. why there is no minimum state intervention? its easy. it goes back to the understanding what is state. what is state? state in the final analysis is just a bunch of men with arms protecting the interest of bourgeois. historically state is a bourgeois creation. if it is a creation of bougeois class, it is inevitable that in the end it will exercised its power and using its apparatus to protect the interest of the bourgeois.

  btw, economic books are not just one version. there is a lot of version of economic books, depends on which spectrum of idealogy the author inclined to support. and plus, economic books is not the only way to understand how society works. sociology, anthropology, political-economy, sociological theory, structural-agency theory are some of many other analysis in understanding society. understanding society merely through economy wont have a holistic understanding of human society.

  human being is not merely economic animal.

 17. Azman Wong — nampaknya you tak baca betul apa yang saya tulis. Apa itu ‘kapitalis’? ‘Kapitalis’ pertama muncul di tulisan Pierre-Joseph Proudhon (ayah angkat orang anti-kapitalis) dalam ‘What is Property” (1840) dan seterusnya dipopularkan oleh Marx-Engels-Lenin-Stalin. Pendukung pasaran bebas tak pernah gelarkan sendiri sebagai kapitalis. Selepas Roosevelt (1933-1945) memperkenalkan New Deal yang bercorak sosialis unutk menghadapi Great Depression. Menurut Greenspan, dari 1940-an ke 1960-an, di Amerika, ‘kapitalis’ ialah satu perkataan yang hina, sebab tiada orang berani mengelar sendiri sebagai ‘kapitalis’.

  Menjelang 1970-an, setelah menyaksi kegagalan Keynesian untuk menghadapi ‘stagflasi’, golongan ‘Kapitalis’ yang mendukung falsafah dasar sebelah penawaran telah muncul, mereka dapat dibahagikan kepada puak Chicago (yang dipimpin oleh Milton Friedman) dan puak Austria (yang dipimpin oleh Murray Rothbard). Kapitalisme menjadi ‘kool’ lagi apabila kejayaan Reagan-Thatcher menumbangkan Soviet Union menjelang 1980-an.

  Apa beza Kapitalis dengan dasar US?
  1. Sound money — mata wang sistem kapitalis sepatutnya diikat kepada Gold Standard; mata wang US yang dicetak oleh Federal Reserve diikat oleh hutang awam (Treasury bond)
  2. Cara kapitalis untuk menyelesaikan krisis ialah melalui dasar sebelah penawaran. US hari ini melaksanakan dasar sebelah permintaan initu melalui stimulus plan.
  3. Kapitalis inginkan satu budget yang balance. US tidak pernah ada budget yang balance sejak Bush menjadi presiden.

  Tak faham apa yang saya kata? Nampaknya anda tiada ilmu langsung mengenai sistem kewangan dunia. Jangan sesekali SAMAKAN kapitalis dengan ‘elit’ atau ‘korporatis’. Buka dompet anda, tahukah anda semua wang anda ialah kertas yang tak ada nilai? Sebab selagi sisten kapitalis yang TULEN dilaksanakan, anda tidak akan memilki wang yang ada nilai.

 18. Zack — I bet you haven’t heard of the great economist Ludwig von Mises (1881-1973). His magnus opus ‘Human Action’ (1949) had explained economics is a study of human action, human action is not always ‘reasonable’, that is why the socialist think they can planning the economy is totally myth — just like human action is fee and cannot be plan.

  Zack — seems like you have the general misconception about the free society advocate by the libertarians or capitalists. You must think that all individual under capitalism have to work until death right? WRONG WRONG WRONG. Socialism is the one that threat people like economic human ! Marx said that ” From each according to his ability, to each according to his need” (Critique of Gotha Program, 1875). Taht means everyone have to work, you don’t work, you won’t be fed !

  But in the libertarian society, every ‘individual’ have his own right, right to what? Right to work or not to work ! Only in a capitalist society, you can choose not to work. You can form a rock band, make money while you’re enjoying the music! It’s not a work right? But in socialist state, you won’t have rock band, punk band, pop band, or artist drawing on riverside. Only in a free society, you can CHOOSE not to work.

  But in socialist state, humans are not individual, humans are just a collective numbers. Humans is a tool to steam the production of state, to steam the GDP, like Stalin under his New Economic Policy and Mao under his Great Leap Forward.

  I don’t see people as economic human so I choose libertarianism. Only in a capitalist society I have freedom to CHOOSE. If you still think personal freedom is not essential and everyone should be a tool of state, I don’t know what to say, I feel sorry for you.

 19. To everyone —
  Kepada semua —

  This article is about ‘ The Hand of State & Its Limit,
  Arikel ini mengenai ‘Tangan Kerajaan dan Hadnya’

  So that brings out the issue of capitalist understanding of state,
  Jadi tertimbul isu pemahaman kapitalist mengenai negara,

  Capitalist advocate a free society based on personal choose,
  Kapitalis mencadangkan masyarakat bebas yang berlandaskan pilihan individu,

  Choose to work, not to work, be worker, be artiste,
  Pilih untuk kerja, tak kerja, jadi pekerja, jadi artis,

  So the role of state is very limited,
  jadi peranan negara dalah amat terhad,

  The role of state is merely protecting the contract between each individual,
  Peranan kerajaan sekadar melindungi kontrak antara setiap individu,

  But the people in the socialist society have no choose,
  Tapi dalam masyarakat sosialis individu tak ada pilihan,

  Because the state choose for you,
  Kerana kerajaan dah pilih untuk awak,

  To accomplish the state’s will (like ‘we have to become the world’s top steel producer’),
  Untuk memperjayakan pelan kerajaan, (kononnya ‘kita perlu menjadi pembekal besi keluli perdana di dunia’),

  Individual will is ignored, individual happiness is sacrificed,
  Kehendak individu akan diabai, kebahagiaan individu akan dikorban,

  But why there is no minimal state?
  Tapi mengapa tak ada negara minimal kalau ia bagus sangat?

  Because a free economy will harm the big corporations’ interests,
  Sebab sebuah ekonomi bebas akan menghalang monopoli korporat,

  US try to become a free state,
  Amerika cuba untuk jadi sebuah negara bebas,

  But Hamilton have hijacked the outcome of revolution for bankers’ benefit,
  Tapi Hamilton mengorbankan kejayaan revolusi Amerike demi kepentingan bank,

  Hamilton advocate central bank, and Jeffersonians tried hard to defeat that,
  Hamilton inginkan bank pusat, puak Jefferson pula cuba menghalangnya,

  Jeffersonians trumphed when Andrew Jackson closed National Bank in 1836,
  Puak Jefferson berjaya apabila Andrew jackson menutup Bank Negara di 1836,

  But bankers triumphed in 1913 when Federal Reserve was formed,
  Tapi bank berjaya juga apabila Federal Reserve ditubuhkan pada 1913,

  It because of the growing progressivism advocate for state intervention,
  Kerana ia berdasarkan fahaman progresif yang inginkan campur tangan kerajaan,

  So US is no more a capitalist state,
  Jadi Amerika bukan lagi sebuah negara kapitalis,

  And now she look for domination,
  Sekarang Amerika pula nak capai dominasi,

  US designed the Bretton Woods system (IMF), and the gold standard is the barrel for it,
  Amerika mencipta sistem Bretton Woods (IMF) untuk mengikat kewangan dunia (jadi negara lain jangan harap nak sebuah ekonomi bebas), dan gold standard adalah halangannya,

  Because gold standard allow every nation to issue its own currency and every citizen to collect wealth,
  Kerana gold standard membenarkan setiap negara mengemukakan matawang sendiri dan setirap orang boleh mengumpul kekayaan sendiri (inilah ekonomi bebas),

  And Nixon succeed when he’s lifted the gold standard in 1971,
  Dan Nixon berjaya memansuhkan gold standard di 1971,

  After then, a bunch of libertarian societies was formed like Cato and Libertarian Party to advocate return of gold standard,
  Lepas itu, ramai kumpulan libertarian seperti Cato dan Parti Libertarian ditubuhkan untuk mengembalikan gold standard,

  Only with gold standard, there is free economy, only with free economy, there is free people,
  Hanya dengan gold standard, baru ada ekonomi bebas, hanya dengan ekonomi bebas, baru ada individu bebas,

  An unfree world economy is full of turbulence like this crisis,
  Sebuah ekonomi yang tak bebas penuh dengan ketidakstabilan seperti krisis ini,

  Government cannot solve the problem, government is the problem.
  Kerajaan tidak dapat selesaikan masalah, kerajaan lah masalah.

 20. Adakah sebab tak pernah wujud negara minimal jadi ia tak praktikal? Tidak, setiap kali kerajaan melakukan dasar ekonomi bebas seperti Reagan dan Thatcher, ekonomi akan makmur. Tapi kemakmuran ini bukan kemakmuran yang sebenar, tapi ia pun hampir dengan matlamat ekonomi bebas — ia tak dapat cipta kekayaan yang sebenar, malah wujud ketidak adilan. Ketidak adilan tidak dapat diselesaikan dengan formula sosialis, ia hanya boleh dengan classical liberalism atau libertarianism. Hanya dengan hidup balik gold standard, idea libertarian baru boleh dimanfaatkan.

 21. Kangkong — itu bukan false analogy. Maksud saya:

  “macam mana you nak cari pelajar lelaki dalam sekolah perempuan”

  maksudnya:
  “macam mana you nak cari negara minimal sedangakan seluruh kewangan dunia diikat oleh kredit dan hutang?”

  Mengapa tak ada negara minimal, you kena lihat sejarah. Usaha negara minimal sering hadapi dua rintangan: satu ialah sosialis yang tak faham ekonomi dan human nature; dan satu lagi kuasa monopoli. Itu sebab semasa Ron Paul mengejar pencalonan presiden beliau ingin hidupkan kembali gold standard ! Ronald Regan pun mencadang gold standard tapi dibantah oleh Congress, namun beliau masih teruskan dasar liberal lain : tax cut dan deregulation. Tapi yang paling penting masin gold standard.

 22. 1. capitalism and capitalist is different. Islam and muslim is also different. communism and communist is different. Must remember this distinction. Just because never implemented doesnt mean theory is wrong. An capitalism has never held that it can solve everything. It merely believes that it is the most viable system to support human civilization.

  2. Satu lagi, jangan taksub sangat dgn bukti empirikal. Bukti-bukti empirikal diperolehi melalui analisis ke atas sistem yang cacat. Jadi bila analisis dibuat atas sistem yang cacat, bukti-bukti empirikal itu juga cacat. Tidak tepat sama sekali.

 23. sebenarnya korang bincang2, nanti korang mampus, libertatian dan sumer2 tu tak berguna pon. semer2 akan mati. orang akan mati. idea pon akan mati. insaflan. bertaubatlah. baik korang besarkan perot korang.

 24. Bunting Bintang — fikiran you macam ini tak betul, tapi saya masih hormat hak bersuara anda.

  Tapi pernahkah anda fikir jika satu hari nanit, anak saya dengan cucu anda mungkin tidak dibenarkan untuk berfikir langsung? Itu bukan cerita dongeng, ia boleh berlaku jika manusia give up negative rights mereka dan meminta positive rights yang melampau. Dunia ‘Big Brother’ boleh terjadi jika manusia tidak menghargai ‘liberty’, ‘freedom’, dan ‘individualism’.

  Idea tak akan mati, dari 5000 tahun yang lalu, orang Sumeria telah pun menemui perkataan ‘AMA-GI’ yang bermaksud ‘kebebasan’. Pada tahun 1215, orang England dah sedar kuasa raja boleh dihadkan. Pada 1776, orang di New England melancarkan revolusi, bertempur di Lexington dan Concord, mereka tahu mereka akan mati, tapi mereka tidak ingin meninggalkan cucu mereka bayar cukai tanpa adanya wakil.

  Yang menarik ialah, hujah anda serupa Keynes — “In the long run we all dead”. Itu sebab saya tak percaya teori Keynes — method Keynes yang asyik spending untuk memangkin ekonomi akan meninggalkan generasi yang akan datang hutang yang massive. Orang selalu kata libertarian ni ego, tak bertanggungjawab. Sebenarnya libertarian paling ‘fiscal responsible’, memastikan kita tidak akan mewujudkan deficit yang melampau.

 25. haha… bunting… 🙂 May Allah guide your mind and heart to understand life. I my sincere prayers that you cherish and appreciate every moment of life.

  Surah 4: An-Nisa’: 148-149:
  God loves not that evil should be noised abroad in public speech, except where injustice hath been done; for God is He who heareth and knoweth all things. Whether ye publish a good deed or conceal it or cover evil with pardon, verily God doth blot out (sins) and hath power (in the judgment of values).

 26. Seronok saya membaca di sini 🙂

  Ramai orang menganggap liberalisme klasik harus mengambil posisi ideologi dalam pemerintahan negara sedangkan liberalisme klasik menginginkan kerajaan yang minima.

  Salah faham ini yang mendorong mereka memerlukan bukti empirikal negara mana yang mengamalkan minimal state. Sedangkan tujuan liberalisme klasik ialah mendesak kebebasan seluas mungkin tanpa menafikan keperluan adanya kerajaan – dalam bentuk minima 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: